In de praktijk

Zorgorganisaties Syndion en Dichterbij ondersteunen mensen met een handicap. Zij hebben binnen het project gewerkt en ervaring opgedaan met cliëntennetwerken. Daarbij is de methodiek die op deze website is beschreven uitgangspunt geweest. Belangrijke ervaringen die een beter inzicht geven in wat het in de praktijk betekent. 

De ervaringen

Dichterbij

Dichterbij heeft in verschillende regio's met de methodiek cliëntennetwerken gewerkt. Het project sloot vrijwel naadloos aan bij de inspanningen die Dichterbij zich al getroostte om de transitie naar de nieuwe welzijnszorg te realiseren. In dat kader was er namelijk al een geconcentreerde aandacht voor wat de cliënt kan. Iedereen kan iets voor een ander betekenen. De kunst is wel er achter te komen waar die kracht van de cliënt ligt en hoe en waar die kan worden ingezet. Een zelfregiecentrum was al aanwezig. Dichterbij had al een sterke gerichtheid op het werken vanuit wijkvoorzieningen. In de ondersteuning van cliënten stak men al veel energie in het zoeken van verbindingen tussen cliënten en het bevorderen van de omgang met mensen in de wijken en buurten waar zij wonen.

In het werken met cliëntennetwerken hebben zij ervaren dat het erg moeilijk is cliënten langdurig te motiveren om andere cliënten als ervaringsdeskundige te laten functioneren. Het is niet altijd mogelijk cliënten duurzaam aan andere cliënten te koppelen en op die manier een netwerk te laten ontstaan dat een rol speelt in het verminderen van eenzaamheid.

In het project zijn veel mooie voorbeelden ontstaan van initiatieven die cliënten hebben ontplooid. Medewerkers hebben geleerd rekening te houden met de mogelijkheid van het vormen van cliëntennetwerken. Dat hun coachende rol daarbij nodig is, is voor Dichterbij een feit.

Neem contact op voor meer informatie over het project bij Dichterbij.

Syndion

Net als Dichterbij is ook Syndion hard aan het werk om de overgang naar de participatiemaatschappij voor zijn cliënten mogelijk te maken. Werken vanuit de wijken en daarbij gebruik maken van de kwaliteiten die iedere cliënt heeft om een bijdrage te leveren aan de samenleving, is ook voor deze instelling een speerpunt.

Syndion heeft in het project ervaren dat het mogelijk is cliëntennetwerken op te zetten. Met de juiste mate van ondersteuning kunnen ervaringsdeskundige cliënten samen met andere cliënten komen tot gezamenlijke activiteiten. Een actieve ondersteuning door begeleiders is wel gewenst. Voor Syndion heeft deelname aan het project daarom tot gevolg gehad dat men in de communicatie met de cliënten veel aandacht besteedt aan de mogelijkheden die cliëntennetwerken bieden. Het organiseren van een jaarlijkse cliëntennetwerkdag en het aanstellen van medewerkers die fungeren als aanspreekpunten voor het vormen van cliëntennetwerken zijn twee vormen waarin Syndion werkt met de methodiek cliëntennetwerken.

Neem contact op voor meer informatie over het project bij Syndion.