2. Werf, selecteer en train begeleiders

Kies een locatie uit waar met het idee cliëntennetwerken kan worden gewerkt. Dat kan een locatie zijn waar een project draait dat gericht is op het ontdekken en gebruiken van talenten van cliënten. Of een locatie die werkt aan het vernieuwen van de dagbesteding voor cliënten, met meer verantwoordelijkheden voor cliënten en aandacht voor sociale participatie. Een beoordeling van de competenties van de cliënten op die locatie is even belangrijk als inzicht in de behoeften van de cliënten een deelnemen aan de samenleving. Begeleiders spelen een cruciale rol in het vinden van cliënten die de netwerkersrol op zich kunnen nemen. Zij hebben ook kennis van de behoeften van cliënten aan uitbreiding van hun sociaal netwerk. Zorg dat zij een reëel beeld hebben van de mogelijkheden die de methodiek biedt: dat zij resultaten zien en dat zij zien dat cliënten er voordeel bij hebben.

De methodiek cliëntennetwerken maakt vooral gebruik van instrumenten en inzichten uit het arsenaal van technieken van begeleiding die in veel gevallen bekend zullen voorkomen. De focus en het doel van de toepassing van die instrumenten echter is anders; de context van het verhaal is nieuw: de kern van de methodiek is dat we proberen voorwaarden te scheppen waaronder cliënten andere cliënten ondersteunen bij het leggen van contacten, het ondernemen van allerhande activiteiten en het doorbreken van sociaal isolement. Het zijn cliënten die van betekenis worden voor andere cliënten. De begeleiders doen nog steeds hun belangrijke en onmisbare werk, maar op enige afstand van de netwerken van cliënten.

Er is op dit moment al een goed gevulde gereedschapskist beschikbaar voor instellingen die hun begeleiders willen scholen in de finesses van de netwerktheorie en -praktijk. In zorg en welzijn wordt volop gewerkt met netwerken, er is veel kennis ontwikkeld. Daar profiteert de methodiek cliëntennetwerken van. In het project is bijvoorbeeld gebruik gemaakt van instrumenten als de netwerkkaart en de sociale kaart en de competenties waarover begeleiders moeten beschikken om met succes te kunnen werken aan het opbouwen en ondersteunen van netwerken. Ook op gangbare technieken om competenties van cliënten in beeld te brengen is teruggegrepen. Veel begeleiders zijn bekend met dergelijke instrumenten.