4. Onderzoek behoeften van cliënten en selecteer cliënten die in aanmerking komen voor ondersteuning door een netwerker

Met de kennis die in de instelling aanwezig is over elke cliënt een belangrijke bron gegeven voor het in kaart brengen van de behoefte die cliënten hebben aan gezelschap, aan deelname aan activiteiten en aan doorbreking van het isolement. Elke cliënt wil graag deel uitmaken van vriendenkringen. Iedereen wil in goed gezelschap verkeren, samen met anderen uitgaan, anderen ontmoeten en gezelligheid.

Een aantal cliënten slaagt er onvoldoende in om een leven te leiden waarin die vormen van contact zich voordoen. Ook hier geldt dat begeleiders over kennis beschikken over de behoeften van cliënten. Ze is impliciet aanwezig. Het belangrijkst is de optie van de cliëntennetwerken en de bijdrage die zij kunnen leveren in het voorzien in de behoeften van cliënten serieus te nemen en te onderzoeken of de mogelijkheden reëel zijn.

Voor zover die kennis er nog niet is, kan er gericht naar worden gezocht. Besprekingen van ondersteuningsplannen zijn een uitgelezen mogelijkheid het thema aan de orde te stellen. In de praktijk gebeurt dat al. De mogelijke bijdrage van cliëntennetwerken aan het voorzien in de behoeften kan expliciet worden meegenomen in het gesprek.