Zorg voor een draagvlak voor het idee van de cliëntennetwerken

Begin bij het begin: creëer een draagvlak voor het idee van cliëntennetwerken in de organisatie. Dat cliënten andere cliënten kunnen ondersteunen is een voor de hand liggend, maar zeker geen vanzelfsprekend idee. In de praktijk van de ondersteuning en begeleiding is er op dit moment eigenlijk niet of nauwelijks ruimte voor. Een instelling die de methodiek cliëntennetwerken wil toepassen, moet eerst het idee erachter omarmen. De betrokken begeleiders moeten in het idee gaan geloven. Zij moeten op hun beurt draagvlak creëren bij cliënten en potentiële netwerkers.

Om continu te kunnen profiteren van de mogelijkheden die de aanpak biedt, is verankering van processen nodig. Zowel in de begeleiding als in de filosofie van de organisatie. Het management en de begeleiders moeten overtuigd worden van de waarde van de methodiek. Laat het onderwerp cliëntennetwerken daarom aansluiten bij programma’s of projecten die al binnen de organisatie al lopen. Veel instellingen werken aan de overgang van de begeleiding naar de Wmo. Ze hebben in dat kader plannen om op wijkniveau hun cliënten actief te laten worden in vrijwilligersprojecten en andere initiatieven op wijkniveau. Echter, versmal de focus niet tot de doelstellingen van de Wmo. Het is mogelijk dat in het kader van de Wmo aan cliënten zwaardere opgaven worden gesteld dan die cliënten kunnen waarmaken.