7. Bouw een infrastructuur voor cliëntennetwerken

Het succesvol kunnen hanteren van de methodiek cliëntennetwerken veronderstelt een bepaalde infrastructuur en het op gang brengen van bepaalde interne processen. Een mate van het verzorgen van interne publiciteit is van belang. Zoveel mogelijk mensen in de instelling moeten op de hoogte zijn van het project. Er moet binnen de instelling worden gesproken over de cliëntennetwerken.

Het is verstandig permanent te blijven zoeken naar mogelijkheden om cliënten iets voor elkaar te laten betekenen. Een digitale infrastructuur kan een handige faciliteit zijn die zich geheel of gedeeltelijk met het thema van de cliëntennetwerken bezig houdt. Veel cliënten kennen sociale media en weten hoe ze die kunnen gebruiken. Het inzetten van een digitaal netwerk al dan niet zelf door de instelling opzet, is een mogelijkheid. Ook de nieuwsbrieven die elke instelling uitgeeft en de eigen website bieden mogelijkheden.

Plekken beschikbaar stellen waar cliënten elkaar daadwerkelijk kunnen ontmoeten en waar een programma wordt uitgevoerd dat het idee van cliëntennetwerken op een laagdrempelige manier aan de man en vrouw brengt, is misschien wel de beste manier om in de methodiek cliëntennetwerken een essentiële stap te zetten. Dergelijke ontmoetingsplekken kunnen periodiek worden ingericht en georganiseerd. Evenementen moeten gemakkelijk toegankelijk zijn.

De instelling kan een aantal begeleiders een extra een rol als netwerkaanspreekpunt toebedelen. Zij zijn dan degenen die aangesproken kunnen worden als deskundige op het gebied van cliëntennetwerken. Zij kunnen bijvoorbeeld helpen bij het koppelen (en ontkoppelen) van cliënten.