3. Werf, selecteer en leidt cliënten op als netwerker

In deze stap staat de werving en selectie van netwerkers centraal die als taak krijgen cliënten te ondersteunen. Dat zijn tot op zekere hoogte nieuwe taken. Begeleiders betreden terrein dat voor een deel onbekend is. Het hanteren van de methodiek cliëntennetwerken vereist dus dat begeleiders op een andere manier gaan werken: een cliënt intensief ondersteunen bij zijn nieuwe rol als netwerker; een cliënt die behoefte heeft aan een andere cliënt om samen dingen mee te doen begeleiden op afstand.

Alle cliënten hebben talenten. Dat is inmiddels in de begeleiding een breed gedragen uitgangspunt. Sommige cliënten hebben ervaringskennis; ze weten hoe ze sociale contacten moeten leggen, hoe ze zich kunnen bewegen in een wereld die niet altijd open staat voor sociaal contact. Ze hebben ervaring met het voorkomen van isolement. Zij kunnen daarom iets betekenen voor andere cliënten die er behoefte aan hebben hun netwerk uit te breiden en die op verschillende manier deel willen nemen aan activiteiten in de samenleving.

De begeleiders kennen de cliënten. Ze hebben vaak een langdurige persoonlijke ervaring met cliënten. Er zit veel kennis in de dossiers; die vertellen het verhaal van de cliënt. De zorgplannen geven aanwijzingen over behoeften en vaardigheden van cliënten en hun vermogen te participeren. Hier kunnen begeleiders gebruik van maken om potentiële netwerkers te identificeren. Ze kunnen hen persoonlijk benaderen. Daarbij kunnen ze zich ook een idee vormen, kijkend vanuit de vaardigheden en talenten van een potentiële netwerker, van mogelijke koppelingen van juist deze cliënten met bepaalde andere cliënten die behoefte hebben aan ondersteuning bij het uitbreiden van het netwerk. Met ‘kandidaat’ netwerkers gaan ze het gesprek aan.

De vraag is hoe die talenten potentiële netwerkers in te zetten en welke inspanning nodig is voor de begeleiding daarvan. Medewerkers gaan anders kijken naar talenten van cliënten. In de pilot is een soort profiel ontwikkeld dat aangeeft welke vaardigheden bij voorkeur aanwezig moeten zijn bij netwerkers: de toekomstige netwerkers moeten hun ervaringskennis willen en kunnen delen met andere cliënten. Ze moeten op een goede manier kunnen communiceren met andere cliënten. Ze dienen in staat te zijn de cliënten waarmee ze gaan werken niet te sturen maar hen te helpen het mogelijk te maken.