8. Veranker de methodiek

Als er netwerken tot stand komen, en cliënten iets voor elkaar gaan betekenen, heeft dat een gunstig effect op begeleiders, op cliënten met ervaringskennis en op de cliënten die behoefte hebben aan het uitbreiden van hun netwerk.

Ondersteuningsplanbesprekingen kunnen aan betekenis winnen als daar het thema van de cliëntennetwerken aan de orde komt. Daarvoor is nodig dat degenen die met de methodiek werken iets doen met de successen. Ze moeten de kans hebben hun collega’s in de organisatie te laten zien dat cliëntennetwerken een bijdrage kunnen leveren aan verbetering van de kwaliteit van bestaan van cliënten.

Een jaarlijkse bijeenkomst die in het teken staat van de kwaliteit van de zorg is een mooi moment om resultaten van een programma voor het bevorderen van cliëntennetwerken te verspreiden. Er zijn veel manieren om door het jaar heen aandacht te besteden aan een onderwerp als cliëntennetwerken. Nieuwsbrieven hebben een taak, social media kunnen een podium bieden, een instelling kan een ‘week van het netwerk’ houden. Maak cliënten, begeleiders en anderen deelgenoot van de ontwikkelingen, betrek zoveel mogelijk mensen bij het idee. Werk met de inspirerende voorbeelden van hoe met relatief kleine middelen beduidende verbeteringen kunnen optreden in de kwaliteit van leven van cliënten. Geef er bekendheid aan.